DVD en Ouerhandleidings
Vlak 1, 2 and 3

Vlak 1

Ouderdom 4 – 7

Vlak 2

Ouderdom 7 – 8

Vlak 3

Ouderdom 8 – 9

Vlak 1

DVD

Die DVD bestaan uit 22 aktiwiteite, liedjies, tuisprojekte en speletjies.

Dit is gemik op 4 – 7 jarige kinders
Die aktiwiteite op die DVD is in afdelings verdeel wat progressief op mekaar volg. Die aktiwiteite dien ook as riglyn vir soortgelyke aktiwiteite wat tuis gedoen kan word.

Ouerhandleiding

In die handleiding vir ouers en onderwysers, word die aktiwiteite wat op die DVD aangebied word in meer besonderhede beskryf. Aanvullende aktiwiteite word gegee wat byvoorbeeld aandui hoe van die ander apparaat in die boks gebruik kan word om ‘n sekere konsep tuis te bring. ‘n Lys van belangrike wiskunde konsepte word voorsien en kan uitgedruk en in die huis opgeplak word. Verder gee die handleiding ook wenke van hoe om wiskunde in die alledaagse te versterk.

Aktiwiteit 13: Tangram (maak prentjies)

Aktiwiteit 14: Patroonvoltooiing

Aktiwiteit 21: Informele aftrekking

Box ‘n Dice Vlak 1 – aktiwiteit 4

Vlak 2

DVD

Die DVD bestaan uit 24 aktiwiteite, liedjies en baie animasie.

Dit is gemik op 7 – 8 jarige kinders

Die aktiwiteite op die DVD is in afdelings verdeel wat progressief op mekaar volg. Die aktiwiteite dien ook as riglyn vir soortgelyke aktiwiteite wat tuis gedoen kan word.

CD Handleiding 

Al die aktiwiteite wat op die DVD aangebied word, word volledig in die CD-handleiding beskryf. Aan die einde van elke aktiwiteit word idees gegee van hoe die konsep vasgelê kan word.

In die handleiding is daar ook werkkaarte wat uitgedruk kan word.

Toevoegings tot die boks

Addisionele apparaat word ingesluit by die bestelling van ‘n Vlak 2 DVD en CD-handleiding.

Spreikaarte bestaan uit getalkaarte 1 – 9; 10 – 90; 100 – 900 2n 1000 – 4000. Hierdie kaarte word gebruik om getalle saam te stel, getalle te ontbind, asook in optelling, aftrekking, verdubbeling en halvering.

Die Honderdblok bestaan uit 100 blokkies, genommer 1 – 100. Dit word gebruik vir optelling, aftrekking en wanneer daar in intervalle getel word.

Honderdblok
Spreikaarte

Aktiwiteit 4: Getalkombinasies

Aktiwiteit 10: Tel in 2’s

Aktiwiteit 19: Patrone en Simmetrie

Box ‘n Dice Vlak 2 – aktiwiteit 10

Vlak 3

DVD

Die DVD bestaan uit 10 aktiwiteite.

Dit is gemik op 8 – 9 jarige kinders

Die aktiwiteite op die DVD spreek belangrike konsepte soos waarde en plekwaarde, breuke, ekwivalente breuke en berekeninge met geld in.

CD Werkkaarte

Die CD-handleiding sluit 50 bladsye werkkaarte in wat oor al die aktiwiteite handel wat op die DVD aangebied word. Hierdie werkkaarte kan uitgedruk word en na afloop van elke aktiwiteit gedoen word. Memorandums van al die werkkaarte word voorsien.

In die handleiding is daar ook werkkaarte wat uitgedruk kan word

Aktiwiteit 5: Breuke

Aktiwiteit 6: Ekwivalente breuke

Wenke vir grondslagfase wiskunde

 

Klik op die skakel hieronder en laai ‘n volledige dokument af waarin die wiskunde wat in die grondslagfase gedoen word vir ouers uiteengesit word.

Die aanleer van getalkombinasies in graad 1

 

Dit is belangrik dat kinders getalkombinasies ken.  Dit help hulle om berekeninge vinnig en akkuraat te doen.  Klik op die skakel hieronder en laai ‘n volledige dokument oor getalkombinasies af.