Maths – First Steps (Paperback)

This book will enable parents to guide their children comfortably into the world of mathematics, using everyday examples that present themselves amidst the hustle and bustle of daily life. And it requires no special knowledge or training; just a positive attitude and a sharpening of your interactions with your children to familiarise them with maths concepts through play.

Wiskunde – klein begin, groot gewin

Die boek stel ouers in staat om van vroeg af en te midde van ‘n druk lewe alledaagse geleenthede om hulle te gebruik om hul kleingoed gemaklik in die wereld van wiskunde in te lei. En dit verg geen spesiale kennis of opleiding van ouers nie; net ‘n positiewe instelling en ‘n opskerping van hulle interaksie met hul kleingoed om hulle al spelenderwys vertroud te maak met wiskundebegrippe.