Les 1: Getalle kleiner as 1000

Die werkkaart fokus op:

 • Waarde, plekwaarde
 • Ontbinding van getalle
 • Vergelyk en rangskik getalle
 • Afronding tot die naaste 10
 • Afronding tot die naaste 100
 • Ewe en onewe getalle.

Klik op die skakels om die werskvel en memorandum af te laai.

Les 2: Getalle kleiner as 10 000 en Getallesinne

Die werkkaart fokus op:

 • Waarde en plekwaarde
 • Samestelling van getalle
 • Ewe en onewe getalle
 • Vergelyk en rangskik getalle
 • Afronding tot 10, 100 en 1 000
 • Tel in intervalle
 • Getalsinne

Les 3: Afronding en Optelling

Die werkkaart fokus op:

 • Afronding tot 10, 100 en 1 000
 • Verskillende optelmetodes (breek albei getalle op, breek die tweede getal op en die vertikale ondermekaar metode)

Les 4: Afronding en Aftrekking

Die werkkaart fokus op:

 • Skat die antwoord van aftreksomme deur albei getalle tot die naaste 100 af te rond
 • Aftrek op die vertikale ondermekaar metode
 • Woordprobleme wat op optel en aftrek fokus

Les 5: Vaslegging van optel en aftrek

Die werkkaart fokus op:

 • Ontbrekende getalle op getallelyne
 • Vorm ewe en onewe getalle met gegewe syfers
 • Samestelling van getalle
 • Skat antwoorde van optel- en aftreksomme deur die getalle tot die naaste 1 000 af te rond
 • Optel- en aftrek somme
 • Kontroleer antwoorde deur die teenoorgestelde bewerking te doen
 • Woordprobleme wat op optel en aftrek fokus

Les 6: Toets (getalbegrip, optelling en aftrekking)

In hierdie toets word alle aspekte getoets wat in die vorige 5 lesse gedoen is.